Senin, 21 November 2011

Mengenal Huruf Latin

Mengenal Huruf Latin Besar dan Kecil


Aa   Bc   Cc   Dd   Ee   Ff   Gg
Hh   Ii    Jj    Kk  Ll   Mm  Nn
Oo   Pp  Qq    Rr  Ss   Tt   Uu
Vv   Ww   Xx   Yy   Zz

Mengenal Huruf Vokal

Aa   Ii    Uu    Ee   Oo

Mengenal Huruf Vokal lainnya

ai
contoh :
ba-dai   ca-bai    gu-lai    pa-kai 
au
contoh :
ka-cau    ba-ngau    pu-lau    ker-bauMengenal Suku Kata

ba-ma    da-pa   ga-ka   ja-ha   ra-sa    ya-wa    na-fa   ja-ha

di-ki      ni-ci     pi-pi     si-ti      fi-ni     ji-vi    ti-yi     ni-ci    


du-ku   lu-su   ru-ju   gu-ru   yu-yu   gu-ku   yu-vu  qu-ru

ne-he    te-ve   ne-he   se-re    de-me   le-ve  se-ne   je-pe

po-ko    to-so   ro-wo   jo-no    po-so   yo-ko   lo-po   ro-wo
Mengenal Suku Kata yang Lain

ba - bi - bu - be - bo
ca - ci - cu - ce - co
da - di - du - de -do
fa - fi - fu - fe - fo
ga - gi - gu - ge - go
ha - hi -hu -he - ho
ja - ji - ju - je - jo
ka - ki - ku - ke - ko  
la - li - lu - le - lo
ma - mi - mu -me -mo
,..............................................................
Selanjutnya minta bantuan orang tua ya?


Mengenal Konsonan
ng

contoh :
go-reng    ka-cang    ku-cing    pi-sang 

ny
contoh :
nya-nyi    ba-nyak    pu-nya    nya-man

oi
contoh :
am-boi    a-soi   boi-kot    tom-boi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daily Calendar